ป้ายตัวอักษรพลาสวูด
in Services

ป้ายตัวอักษรพลาสวูด

ตัวอักษรพลาสวูดเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจบันเนื่องจากเป็นวัสดุทดแทนไม้แต่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า มีความทนแดด ทนฝน ทนชื้น เหมาะสำหรับทำป้ายทุกชนิดและสามารถติดตั้งได้ทั้งภายนอก-ภายใน และที่สำคัญมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับป้ายประเภทอื่นๆ

PN-Sign รับทำป้ายตัวอักษรพลาสวูดทุกชนิดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซีเอ็นซี สามารถตัดเป็นข้อความหรือลวดลายต่างๆ ตามแบบขนาดที่ต้องการพร้อมทำสีเพิ่มเติม สามารถลบเหลี่ยมลบคมของตัวอักษรทั้งแบบโค้งมล (Fillet) หรือแบบตัดเฉียง (Chamfer) พร้อมบริการติดตั้ง

ป้าย Green Leaf Cafe
ป้ายตัวอักษรพลาสวูด

Post Comment