ป้ายพลาสวูดคืออะไร

Plastwood-feat

ในปัจจุบันมีการนำวัสดุทดแทนมาใช้แทนไม้ธรรมชาติในหลายๆ อุตสาหกรรมไม่เว้นแม้แต่ในวงการอุตสาหกรรมป้าย เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้ววัสดุทดแทนบางประเภทยังได้ถูกพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าไม้ธรรมชาติในทุกๆ ด้านอีกด้วยอย่างเช่นพลาสวูด หรือที่เราเรียกกันว่าป้ายพลาสวูด

Read More